Bollnäs Verkstads Produktion (BVP) förvärvar Alfta Svetsteknik AB