Kvalitet

Vi är certifierade mot ISO 9001 och ISO 3834

Certifikat ISO 9001:2015

Kvalitetspolicy

  • BVP skall producera felfria produkter och tjänster i rätt tid till våra kunder.
  • Våra medarbetare skall väl känna sitt ansvar och sina befogenheter så att vi kan uppfylla våra intressenters, framför allt kundens, behov och förväntningar och de kravställningar detta medför.
  • Det är en självklarhet för oss på BVP att leva upp till de författningskrav som eventuella kravställande myndigheter ställer på vår verksamhet.
  • Med kunden i centrum och med en professionell och engagerad inställning skall vi förbättra och effektivisera vår verksamhet så att vi tillsammans med våra identifierade intressenter får en positiv och långsiktig utveckling.

Medarbetarpolicy

Medarbetarna på BVP:
  • Berättar för varandra när vi tycker att det går bra och uppmärksammar bra prestationer och resultat.
  • Visar respekt för andras arbete och kompetens
  • Hjälper sina arbetskamrater att utvecklas genom att dela med sig av sin kompetens och ge förslag till förbättringar
  • Är öppen för att lyssna på vad andra anser om sina arbetsinsatser och ser detta som en möjlighet till förbättring.
  • Bidrar på ett positivt sätt till sin egen och den gemensamma arbetsmiljön och arbetsglädjen.
  • Följer de policys, rutiner och instruktioner som gäller för BVP

Certifikat ISO 3834-2:2005