Kvalitet, Miljö & Hållbarhet

Kvalitet, miljö och hållbarhet är nyckelkomponenter i allt vi gör.

Policy

Företagsledningen för BVP har definierat och dokumenterat företagets policy och har vidtagit åtgärder för att säkerställa att kvalitetspolicyn är förstådd inom företaget.

Med kunden i centrum och med en professionell och engagerad inställning skall BVP förbättra och effektivisera verksamheten för att tillsammans med våra identifierade intressenter får en positiv och långsiktig utveckling.

 

Kvalitetspolicy

Miljö

Arbetssätt för kontroll och spårbarhet i produktion är väl inarbetat och vi hanterar idag kunder med höga krav på dokumentation. Produktionspersonal har kompetens och hjälpmedel för att själva kunna kontrollmäta och analysera resultatet.

Bollnäs Verkstad AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Medarbetarna på BVP:

Code of conduct

Vi har dokumenterat våra affärsetiska principer i en gemensam uppförandekod, en dokumentation av värderingar och löften som beskriver våra spelregler, hur vi alla förväntas agerar på ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

Kontakta oss

​​​​​​​Vi finns på Alfta Industricenter i lokaler som är specialanpassade för tillverkning av stora konstruktioner. Vår svetsverkstad och moderna maskinhall har en yta på över 3500 kvm.

BVP ingår i industrikoncernen Inducore och vårt upptagningsområde är främst i Gävleborg men våra kunder finns i hela Sverige och även i Europa.