Produktsegment

Våra tjänster och verksamhet

Utifrån ritningar och kundens önskemål levererar vi en kvalitetsprodukt med hög leveranssäkerhet. Vi tillverkar komponenter i både korta och långa serier. Hos oss finns alltid plåt, rör och liknande i de vanligaste dimensionerna på lager.

Med våra goda leverantörskontakter ordnar vi fram de material vi inte har hemma. Vi tar även emot ditt eget material för bearbetning.

PDCA

Vi beskriver gärna vår verksamhet i PDCA-cykelns fyra faser då vi vet att det ger oss och våra intressenter en pålitlig, kvalitetsmedveten och intressant organisation att jobba med. Det är även grunden för vårt arbete med ISO standarderna för svetsning 3834 och kvalitet 9001:2015 som vi har valt att certifiera vår verksamhet i Alfta mot.

Planering (Plan)
Affärsplanen (AP) är tillsammans med våra olika policys och Inducores värdegrunder, entreprenörskap, effektivitet och långsiktighet grunden för BVP´s kvalitetsarbete och organisation.
Resultatet från arbetet med AP är en uppdaterad lista med aktiviteter och verksamhetsmål som ledningen aktivt jobbar med på olika nivåer i verksamheten. AP ger oss även en uppdaterad intressentlista som påminner oss om vad som är viktigt när förändringar planeras i verksamheten så att våra riskanalyser blir träffsäkra och relevanta.
Vi är noga med att analysera och granska förändringar i vår verksamhet oavsett om det gäller arbetssätt, produkter eller konstruktion. Därför är våra processer för kontraktsgenomgång och beredning kritiska då dessa gör att vi kan förvänta oss en störningsfri produktion av våra kunders produkter.

Tillverkning (Do)
I våra anpassade lokaler för tillverkning av olika typer av stålkonstruktioner är våra kompetenta medarbetare redo att göra sitt bästa för våra olika intressenter. Inom områdena skärning, bearbetning och svetsning kan vi leverera bra produkter genom styrda tillverkningsprocesser och ett tillförlitligt affärssystem.

Uppföljning (Check)

Vårt affärssystem Monitor ger oss bra och tydliga signaler på vad som är bra och vad som kan förbättras i vår verksamhet.

​​​​​​​Förbättringar (Act)
I vår vilja att ständigt bli bättre på vad vi gör så agerar vi snabbt på eventuella avvikelser som vår uppföljning av verksamheten ger oss. Dessutom så utmanar vi hela tiden oss själva genom att sätta nya mål i vårt årliga arbete med affärsplanen.

Kontakta oss

​​​​​​​Vi finns på Alfta Industricenter i lokaler som är specialanpassade för tillverkning av stora konstruktioner. Vår svetsverkstad och moderna maskinhall har en yta på över 3500 kvm.

BVP ingår i industrikoncernen Inducore och vårt upptagningsområde är främst i Gävleborg men våra kunder finns i hela Sverige och även i Europa.